O contido desta actividade desenvolverase a través dunha serie de coloquios e talleres, onde a mocidade traballadora participarán no VI Congreso Internacional de Educación Ambiental para a CPLP, un evento que reúne a todos os países portugueses do mundo para intercambiar coñecementos científicos e educativos na materia.