Esta mobilidade combinará cursos de formación con expertos en formato de talleres, incluído o estudo de casos de éxito, con traballos prácticos, onde os mozos traballadores desenvolverán propostas preliminares baseadas en casos reais nas súas rexións.