ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental)

Socio do proxecto

ASPEA, Asociación Portuguesa de Educación Ambiental (EA) é unha ONG con 1.200 asociados, que son profesores/as, investigadores/as, biólogos/as, enxeñeiros/as, técnicos/as e estudantes.

ASPEA ten 28 anos de experiencia na formación de adultos, docentes e mozos en educación ambiental. ASPEA está afiliada a 4 centros de Formación de Profesores en Servizo e impartiu cursos de formación desde 2005 para educadores, docentes e mocidade na área de EA, Sustentabilidade, Axenda Escolar 21, Artes e Medio Ambiente, Cidadanía e participación, Bosques e Ríos, Valores, educación e a Carta da Terra, Enerxía e Cambio Climático. Desde 2008 forma de maneira continua a aprendices de escolas profesionais e novos/as titulados/as nacionais e internacionais en prácticas profesionais. Na actualidade hai 2 dentro da asociación.

ASPEA participou en varios proxectos europeos para o desenvolvemento de recursos educativos para a educación ambiental para a sustentabilidade, asociacións en educación e voluntariado. É, desde 1992, a división portuguesa da Fundación CEI - Caretakers of the Environment International (Coidadores do Medio Ambiente Internacional). ASPEA tamén é unha Institución Afiliada da Carta da Terra desde 2005. Tamén forma parte da coordinación da Rede de Educación Ambiental de Países de Fala Portuguesa. Ademais, é membro do Comité Nacional da UNESCO da Década das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Sostible en Portugal e do Comité de Biodiversidade das Nacións Unidas.

En canto a proxectos relacionados coa EA, ASPEA organizou 24 conferencias nacionais, en diferentes cidades de Portugal, 1 conferencia internacional para profesores e outros expertos en EA e coorganizou 2 conferencias internacionais CEI para estudantes e profesores de secundaria (1992 e 2015), así como máis de 10 Foros Infantís e Xuvenís en Aveiro desde 2004. ASPEA é o coordinador nacional do Proxecto Ríos Ibéricos, e tamén dirixiu o programa «Traveling in our Homeland») durante varios anos e, desde 2014, ASPEA é o coordinador do proxecto da UE Grundtvig PROMORIVER, cuxo obxectivo é promover actividades sostibles ao redor dos ríos.