IES Ribeira do Louro

Socio do proxecto

O IES Ribeira Do Louro ( IESRdL) é unha escola de educación secundaria que ofrece educación xeral, formación profesional e cursos de formación para adultos. Está situado no Porriño (Pontevedra) no noroeste de España, preto de Vigo. O IESRdL conta con aproximadamente 700 estudantes e 80 profesores e ofrece, entre outros cursos especializados, cursos de Formación de Nivel Avanzado en Comercio Internacional, Xestión Administrativa e Financeira e Sistemas de Telecomunicacións e Tecnoloxía da Información.

A escola ten unha grande experiencia (desde 1996) na implementación de proxectos de investigación e mobilidade da Unión Europea. O IESRdL participou, tanto como socio como promotor, en diferentes proxectos do Programa de Aprendizaxe Permanente, Programa Leonardo da Vinci e Sócrates, Interreg e outros proxectos nacionais. Ademais, o IES RdL participa en proxectos de mobilidade desde 1996, como organización de acollida e de envío. Realizáronse máis de 300 mobilidades de estudantes e profesores. Ademais, a escola ten unha gran rede de colexios colaboradores en toda Europa.

Recentemente, participou en proxectos europeos relacionados co eido medioambiental, tales como Educa2cean , LivingRiver e Careforest .

En canto ao ámbito do proxecto, o IESRdL conta con profesores de Ciencias Naturais e Tecnoloxía, profundamente implicados na transición ecolóxica. Ademais, leva a cabo moitas actividades relacionadas co medio ambiente, incluída unha intensa actividade de sensibilización, máis aló da escola. Por último, pero non menos importante, creouse un equipo, xunto co departamento de Ciencias Naturais, formado por 4 profesores con formación científica para desenvolver este tipo de actividades.