Universidade de Cabo Verde

Socio do proxecto

A Universidade de Cabo Verde pertence á educación superior de Cabo Verde. Ata decembro de 2019, era a única universidade pública do país e, por tanto, un referente para a educación superior en Cabo Verde.

A UNICV ofrece varios programas de estudo en diferentes niveis: 4 programas de doutoramento, 14 programas de mestrado, 41 programas de licenciatura e 9 cursos de formación técnica profesional en diversas áreas de formación. En 2017 tivo 4178 estudantes matriculados en programas de graduación distribuídos en 5 facultades e escolas: Facultade de Ciencias Sociais, Humanidades e Artes, Facultade de Ciencia e Tecnoloxía, Facultade de Educación e Deportes, Escola de Negocios e Gobernanza, Escola de Ciencias Agrícolas e Ambientais.

Está involucrada en varios proxectos de investigación nacionais e internacionais, incluídos programas de mobilidade de estudantes e persoal e un total de 270 acordos internacionais en 48 países. A UNICV tamén conta con varios centros de investigación, cátedras e grupos de investigación que axudan a soster e consolidar a súa oferta de educación superior, formación e investigación.
A súa misión é:

\

Promover o desenvolvemento humano na súa totalidade, destacando as dimensións científicas, técnicas, éticas, sociais e culturais e buscando os máis altos estándares de calidade.

\

Promover actividades de investigación fundamental e aplicada que contribúan ao desenvolvemento do país.

\

Promover a capacidade emprendedora da sociedade, contribuíndo á capacitación dos recursos humanos en áreas prioritarias para o desenvolvemento.

\

Contribuír ao desenvolvemento e consolidación da cooperación internacional e o diálogo entre nacións, principalmente nas áreas de educación e coñecemento, ciencia e tecnoloxía.

\

Contribuír á modernización do sistema educativo en Cabo Verde en todos os niveis, é dicir, a través da investigación, adopción e difusión de novas metodoloxías de ensino e promoción do coñecemento, mediante o uso de tecnoloxías da información.