Noso proxecto

Apoderamento xuvenil para facilitar a transición ecolóxica

Desenvolvemento da Capacidade Xuvenil nos países ACP, América Latina e Asia

Nun contexto global onde a transición ecolóxica se está a converter nunha urxencia, é de suma importancia desenvolver novas iniciativas que contribúan a cambiar os patróns no noso impacto ambiental. Ademais das medidas implementadas no relativo ás políticas, as persoas teñen un papel chave para reverter o aumento das emisións e a contaminación xeral que están a conducir a unha situación de emerxencia climática, como declarou recentemente a UE.

No contexto exposto anteriormente, o obxectivo do noso proxecto é analizar a nivel comunitario e individual os nosos propios puntos conflitivos e, a través da educación ambiental, tratar de xerar conciencia e levar a cabo accións coordinadas que faciliten a transición ecolóxica. Por tanto, ao redactar a proposta do proxecto, xunto cos nosos socios, identificamos as seguintes necesidades / problemas:

\

Existe unha falta de educación ambiental científica, que favorece a asunción de mitos ecolóxicos que se toman como verdadeiros, o que implica tomar decisións mal documentadas a nivel individual.

\

A xente nova é a xeración máis preocupada no que respecta ao quecemento global e as prácticas respectuosas co medio ambiente. É por iso que a xuventude é chave para liderar a transición ecolóxica, xa que actúan como axentes sociais e involucran a toda a comunidade neste cambio.

\

Nunha economía global e un mundo cada vez máis conectado, as accións e as súas consecuencias están relacionadas globalmente. Os países do Norte e do Sur deben incorporar unha estratexia conxunta para promover o desenvolvemento e, ao mesmo tempo, respectar o medio ambiente. É así, que a cooperación entre países é fundamental para ter un impacto significativo, promovendo a transferencia de coñecemento e avogando por prácticas e estándares comúns sostibles.

Obxectivos específicos
R

Implementar unha metodoloxía para analizar a vangarda ambiental a nivel rexional e desenvolver un  mapeamento significativo.

R

Crear un manual de boas prácticas para particulares, institucións públicas e industrias e empresas privadas.

R

Elaborar unha análise comparativa entre as rexións participantes para identificar boas prácticas e levar a cabo unha transferencia de coñecemento nesas áreas de especialización entre os socios.

R

Sensibilizar aos diferentes sectores da sociedade sobre os desafíos ambientais e involucrar a toda a comunidade nas medidas ecolóxicas para mitigar o cambio climático.

R

Apoderar ás institucións locais e ONG’s para atopar oportunidades de desenvolver proxectos e políticas ecolóxicas a través de financiamento europeo, nacional e internacional, mellorando a cooperación.

Grupo obxectivo do proxecto

En relación cos grupos destinatarios identificados, eliximos os seguintes, co impacto esperado descrito:

Mocidade

Educación ambiental máis aló das  fake  news e os mitos, apoderamento para tomar decisións conscientes e potenciar a mocidade como axente de cambio (programa «Mentores verdes» e deseño de campañas de sensibilización).

Traballadores xuvenís

Métodos actualizados de educación ambiental, transferencia de coñecemento, formación en técnicas de análise e mapeamento e identificación e difusión de boas prácticas

Actores locais

Identificamos 4 sectores (institucións, empresas locais, industria e comunidade), educación ambiental aplicada a necesidades e perfís específicos, concienciación sobre boas prácticas e impacto ambiental, capacitación e facilidade para a aplicación de novos métodos e cooperación internacional.

Socios do proxecto

Concello de O Porriño

Concello de O Porriño

Promotor do proxecto

Dirección General de Educación, FP e Innovación Educativa - IES Ribeira do Louro

Dirección General de Educación, FP e Innovación Educativa - IES Ribeira do Louro

Socio do proxecto

ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental) – Aveiro (PT)

ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental) – Aveiro (PT)

Socio do proxecto

Universidade de Cabo Verde – Praia (Cabo Verde)

Universidade de Cabo Verde – Praia (Cabo Verde)

Socio do proxecto

Associação de Educação de Jovens e Adultos de Nampula – Mampula (Moçambique)

Associação de Educação de Jovens e Adultos de Nampula – Mampula (Moçambique)

Socio do proxecto