Seminarios

Os socios foron os encargados de organizar diferentes xornadas para distintos sectores da poboación para dar a coñecer as principais problemáticas ambientais e ofrecer algunhas solucións para o futuro.

Cabo Verde

Seminario de medio ambiente

España

Seminarios para a mocidade

Xornadas sobre o sector industrial e comercial

Mozambique

Sección comercial

Seminario Agrícola

Seminario de industria

Seminario de Institucións

Seminario político

Portugal

Foro QA 12 de febreiro de 2022

Seminario R 14 de maio de 2022

Seminario web QA 26 de maio de 2022

Seminario web QA 31 de marzo de 2022