Este intercambio de mozos ten como obxectivo fomentar a posta en marcha de campañas de concienciación ambiental, combinando unha análise crítica cunha estratexia mediática coidadosamente planificada. Durante a mobilidade, os mozos identificarán campañas de sensibilización exitosas e analizarán as súas fortalezas, coñecendo as diferentes canles posibles, como identificar os grupos destinatarios e os actores, vinculando todo iso cos seus obxectivos definidos.